Wettelijke vermeldingen met betrekking tot de AVG


Hotel de la Sûre verbindt zich ertoe de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven. Als verwerkingsverantwoordelijke verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen informatie bevatten zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer. We gebruiken deze gegevens om uw aanvragen te beantwoorden, uw reserveringen te verwerken, uw ervaring te personaliseren en onze diensten te verbeteren.

Wij nemen de nodige maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven uw gegevens niet door aan derden voor commerciële of publicitaire doeleinden zonder uw voorafgaande toestemming.

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te kijken, te wijzigen, te verwijderen, te beperken en over te dragen. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het volgende e-mailadres: info@hotel-de-la-sure.lu.

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor zij zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbewaring.

Door een dienst bij ons te reserveren, gaat u akkoord met de bovenstaande wettelijke kennisgeving met betrekking tot de AVG en ons privacybeleid. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze wettelijke informatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het hierboven vermelde e-mailadres.


Logis Logis Logis Logis Logis SDK mobikehotel mobikehotel mobikehotel
MIJN WINKELMANDJE